Vrymesselary Soek Nie, Dit Moet Gesoek Word

Een van die Antieke kenmerke van Vrymesselary is dat die Broederskap nie lede mag werf, of ʼn man aanmoedig om lid te word nie. Oor die jare heen is baie goeie mense se gevoelens seergemaak omdat hul goeie vriende, wat hulle weet Vrymesselaars is, hulle nooit genooi het of gevra het om by Vrymesselary aan te sluit nie. Hulle het natuurlik nie geweet dat hulle Vrymesselaarsvriende deur die Broederskap verbied word om hulle uit te nooi om lid te word nie. ʼn Man moet lidmaatskap tot Vrymesselaar uit eie vrye wil en oortuiging soek.

Hierdie reëling, soos genoem, het veroorsaak dat baie se gevoelens seergegemaak is en in sommige gevalle, selfs kwade gevoelens tot gevolg gehad het. Dit kan probleme vir beide Vrymesselaars en nie-Vrymesselaars veroorsaak. Dit is natuurlik moeilik vir ʼn man om te verstaan waarom sy pa, sy broer of sy heel beste vriend, hom nooit gevra om het om ʼn Vrymesselaar te word nie. Aan die ander kant kan ʼn Vrymesselaar brand om iemand wat na aan hom is aan te moedig om lid te word, veral as so ʼn man ʼn aanwins vir die Broederskap kan wees, maar hy word verhoed deur die reëls en regulasies van Vrymessalary om so ʼn versoek te rig aan sodanige man, familielid of beste vriend. So ja, ons kan met alle erns vra: “Waarom het Vrymesselary hierdie verbod? Hoekom word sy lede verhoed om lede te werf?”

Vrymesselary het nog altyd die standpunt ingeneem dat dit onmoontlik sou wees om ʼn streep te trek as uitnodigings om lidmaatskap toegelaat word. Toegegee, met uitnodigings sou Vrymesselary heelwat goeie lede gehad het. Die meeste lede sou immers goeie mense genooi het om lid te word van die Broederskap. Maar ongelukkig sou sommige lede se keuses beheer word deur hul gevoelens en nie noodwendig met hul koppe nie, wat beteken dat hulle mense sou uitnooi as gevolg van hul verhouding met die betrokke persoon en nie noodwendig kyk na hul sedelike en morele waardes wat tot aanwins van Vrymesselary kan wees nie. Daarbenewens kan ʼn vindingryke Vrymesselaar altyd ʼn gaping vind om oor Vrymesselary te gesels met sekere individue en laat weet dat Vrymesselary nie lede werf nie, maar dat die individu dit self moet soek. Hierdie uitgangspunt word verder versterk deur die feit dat die man wat uit eie vrye wil en oortuiging ʼn Vrymesselaar word, meer geneig is om ʼn sterk en bruikbare Broeder binne die Broederskap te wees as een wat op uitnodiging lid geword het.


Dinge om te Oorweeg Voordat U Aansluit

Sodra u daaraan begin dink om aansoek te doen vir lidmaatskap tot Vrymesselary, is daar egter ʼn aantal faktore wat u eers ernstig sal moet oorweeg.

U moet sekermaak dat u ʼn algemene idee en kennis het waaroor Vrymesselary gaan en wat dit als behels. Dit is een van die primêre doelwitte van hierdie webwerf; die man wat hierdie webwerf in sy geheel lees, behoort in staat te wees om te bepaal of die Broederskap regtig is wat hy gedink het dit is, en of dit regtig iets is waarvaan hy sal wil behoort en deel van wil wees. Vrymesselary is nie vir almal nie: As iemand nie van plan is om ʼn belanghebbende en aktiewe lid van die Broederskap te wees nie, sal hy homself en Vrymesselary ʼn groot guns bewys om nooit aansoek te doen nie.

ʼn Man wat belangstel om aansoek te doen vir lidmaatskap tot Vrymesselaars, moet ondersoek instel na die finansiële verpligtinge van sodanige lidmaatskap. Die koste van lidmaatskap tot Vrymesselaars is wel binne die begroting van ʼn gemiddelde inkomste.

U moet u eie sedelike beginsels en lewenstyl ondersoek om te bepaal of Vrymesselary geskik sal wees vir u.


Bloot Net Doodgewone Manne

Van wat hier gesê is, kan maklik aanvaar word dat Vrymesselaars ʼn klomp hoogmoediges is en hulle sal slegs hoogmoediges in hul geledere aanvaar. Dit is nie die geval nie. Die Broederskap erken die onafwendbaarheid van menslike swakheid en het geen illusies in die kry en skep van volmaakte manne nie. Die hoop is slegs om goeie manne beter te maak.

Dit is raar dat ʼn man lidmaatskap tot Vrymesselary geweier word bloot omdat hy nou en dan ʼn drankie neem by geleentheid, maar hy sal beslis nie aanvaar word as dit bekend is dat hy ʼn erkende verslaafde is aan drank of dat sy “geleentheidsdrankie” lei tot onaanvaarbare gedrag nie.

Die feit dat ʼn man geskei is, is in sigself nie rede tot afkeuring nie, maar as hy sy vrou of sy kinders mishandel het kan hy maar vergeet om aanvaar te word as lid van Vrymesselary.

As ʼn man op ʼn sekere tydstip in sy lewe, ten spyte van sy beste pogings, agter geraak het met sy finansiële of ander verpligtinge, sal dit waarskynlik nie teen hom gehou word nie, maar indien hy nie sy verpligtinge nagekom het nie, wanneer hy wel in staat was om dit te doen, is daar ʼn groot waarskynlikheid dat hy nie aanvaar sal word nie.

Om op te som, Vrymesselaars sal nie willens en wetens vrot appels kies om deel te wees van die Broederskap nie, hulle wil nuwe lede help om beter mense te wees as wat hulle voorheen was – of ten minste net so goed as wat hulle tans is. Vrymesselary maak nie daarop aanspraak of wens om hervormers te wees nie, maar glo dat ʼn goeie man wat deel is van die Broederskap wel deur sy lidmaatskap aan die orde ʼn beter man sal word.

Indien u belangstel om deel te word van ons Broederskap, hoef u net ʼn Vrymesselaar te vra vir ʼn aansoekvorm.


Aansoek om Lidmaatskap

Wanneer ʼn man besluit om aansoek te doen om lidmaatskap aan enige Vrymesselaars Losie, moet hy deur die lede van die Losie aanbeveel word, en ʼn volledige agtergrond verslag voorlê. Na die voorgeskrewe wagtydperk, sal die kandidaat se aansoek bespreek word en die lede van die Losie sal op ʼn Vermelde Vergadering stem. Die stemming geskied deur geheime stembriewe, en die verkiesing se uitslae moet eenparig gunstig wees alvorens ʼn kandidaat aanvaar sal word.

Om te kwalifiseer vir lidmaatskap tot enige Vrymesselaars Losie onder die jurisdiksie van die Grootlosie van Sjina, moet u aan die volgende vereistes voldoen:

  1. Soos talle Vrymesselaars voor u, moet u uit eie vrye wil en beweging kom om aan die Orde se deur te klop.
  2. U moet die afgelope 12 maande binne die jurisdiksie van die Grootlosie van Sjina gewoon het, en 6 maande binne die jurisdiksie van Szechwan Losie Nr. 4.
  3. U moet manlik en ten minste 20 jaar oud wees. (Indien ʼn persoon se vader ʼn Vrymesselaar is of was, kan ʼn persoon op 18 toegelaat word.)
  4. U moet glo in ʼn Opperwese* en in die voortbestaan van u siel.
  5. U moet by geen kriminele aktiwiteite betrokke wees nie. (Geen kriminele rekord.)
  6. U mag nie voorheen deur enige Masonieke instelling binne die jurisdiksie van die Grootlosie van Sjina afgekeur wees nie.
  7. 7. Laastens, moet u aansoek tot lidmaatskap deur twee Broers voorgestel en gesekondeer word. Daarna sal alle Broers van die Losie stem en as daar geen besware teen u aansoek ingedien is nie, sal u aanvaar word.

Voel vry om ons te kontak indien u enige verdere vrae het of bloot net belangstel in Vrymesselary.

* Vrymesselary leer dat sonder geloof en toewyding aan God, ʼn man verlore is. Dit beteken dat Vrymesselary nie voorgeskrewe bepalings het aan watter godsdiens ʼn man behoort nie. Dit is tussen die individu en God. Hou in gedagte Vrymesselary is ʼn Broederskap, en nie ʼn godsdiens nie.

Gedeeltes van hierdie bladsy kom uit: “Freemasonry Revealed” deur Reynold S. Davenport, 1983.
© Die Grootlosie van Noord-Carolina, 2010.