Bekende Vrymesselaars

Die volgende is ʼn kort lys van bekende Suid-Afrikaanse Vrymesselaars. Alhoewel Geskiedenis hulle bestempel as “bekend” is daar ook dié duisende naamlose Vrymesselaars wat groot dinge bereik het vir hulself, hul gesinne, gemeenskap, land en hul Eerbare Losies.

Pieter Jeremias Blignaut – Staatsekretaris van die Oranje-Vrystaat (1879 ~ 1902), Waarnemende staatspresident van die Oranje-Vrystaat (1888 ~ 1889 en 1895 ~ 1896) Louis Botha – Boer Generaal (Tweede Anglo-Boereoorlog van 1899 ~ 1902), Eerste Minister van die Unie van Suid-Afrika (1910 ~ 1919) Johannes Henricus Brand – 4de Staatspresident van die Oranje-Vrystaat (1864 ~ 1888) General Petrus Jacobus Joubert – Kommandant-Generaal van die Zuid-Afrikaanse Republiek (1880 ~ 1900), Opperbevelhebber van die Boere (1899 ~ 1900)
Cornelis Jacob Langenhoven – Prominente Afrikaanse advokaat, skrywer, digter en lid van die Suid-Afrikaanse Parlement. Skrywer van die Suid-Afrikaanse Volkslied (1928~1996) Ernest Oppenheimer – Prominente Suid-Afrikaanse sakeman en die stigter van die diamant kartel “De Beers”. Harry Frederick Oppenheimer – Suid-Afrikaanse sakeman en een van die rykste mense in die wêreld. Marthinus Wessel Pretorius – Eerste Staatspresident van die Zuid-Afrikaanse Republiek (1857 ~ 1860 en 1864 ~ 1871)
Francis William Reitz – 5de Staatspresident van die Oranje-Vrystaat (1889 ~ 1895), Staatsekretaris van die Zuid-Afrikaanse Republiek (1898 ~ 1902), Voositter van die Senaat van die Unie van Suid-Afrika (1910 ~ 1921) Pieter Mauritz Retief – Voortrekker Leier & Veldbevelvoerder (1822) Daniël Johannes Stephanus Theron – Kaptein tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899 ~ 1900), Stigter van die Theron-verkenningskorps (1899 ~ 1900) Louis Michel Thibault – Eerste gekwalifiseerde argitek en ingenieur aan die Kaap, Suid-Afrika.