ʼn Kort Inleiding

“Vrymesselary is waarskynlik die oudste en grootste broederlike organisasie in die wêreld. Sy lede en organisasies kan gevind word in elke vrye land in die wêreld. Vrymesselaars vereenselwig hulself met ander mans wat in dinge glo soos: eer, integriteit, patriotisme, verdraagsaamheid, waarheid, deernis, vriendskap, vertroue en kennis. Ons glo heelhartig dat hierdie waardes belangrike bates is waaroor elke man moet beskik en daagliks daarna moet streef om dit deel van hul lewe te maak.”

Dikwels word Vrymesselary beskryf as:

“ʼn Stelsel van sedelike onderrig wat sinnebeeldig voorgestel word en deur tekens verduidelik word.”
Dit kan ook dikwels gehoor word dat Vrymesselaars praat van:
“Die beter maak van goeie manne.”
Sulke uitdrukkings is maniere om die stelsel van Broederskap aan buitestaanders te verduidelik en dat Vrymesselary nie ʼn “geheime organisasie” is nie, maar eerder ʼn “organisasie is met geheime”.

Hierdie aanhalings is beslis nie bedoel om die man wat werklik geïnteresseerd is in lidmaatskap tot Vrymesselary te verwar nie. Dit is egter baie moeilik om in woorde te beskryf wat ʼn man vir homself moet ervaar en hoe hy dinge moet interpreteer (vandaar die gebruik van sinnebeelde en tekens). As ʼn enkele verduideliking hier aangebied word vir wat Vrymesselary werklik “is”, sou dit bloot die weergawe wees van die individu se eie interpretasie en ervaring van wat dié Broederskap se sinnebeelde en tekens vir hom beteken.

Dus lê ons hoop daarby dat die besoeker aan ons webwerf ten minste ʼn idee sal kry van die struktuur van Vrymesselary, asook ʼn paar van die belangrikste praktyke en beginsels van die Broederskap sal verstaan.