Die Drie Simboliese Grade van Vrymesselary

Die eerste graad in Vrymesselary is die Leerlingvrymesselaar Wanneer ʼn kandidaat ingelyf word sal die Leerlingvrymesselaar kennis maak met die basiese beginsels van Vrymesselary. Die gebruik van verskeie bou-gereedskap sal ook op simboliese vlak aan hom verduidelik word en hoe om dit toe te pas in sy lewe ten opsigte van morele waarhede en leerstellings. Die eerste graad is ʼn ernstige stap in enige Vrymesselaar se lewe, wat in teenstelling is met wolhaarstories wat soms die rondte doen, is daar geen gespelery of ligsinnigheid betrokke nie (en dit is waar vir al drie die simboliese grade in Vrymesselary). Na voltooiing van die eerste graad, sal die Leerlingvrymesselaar begin met sy kategese, en eers wanneer hy ten volle bekwaam is in die vaardighede en kennis van die kateges, sal hy kan aansoek doen om die tweede graad in Vrymesselary.

Die tweede graad in Vrymesselary is die Metgeselvrymesselaar, Wanneer die Leerlingvrymesselaar bevorder word tot die tweede graad, sal hy meer leer van die beginsels en leerstellings van Vrymesselary se noue verbintenis met die kunste en wetenskappe. Weereens, sal hy as Metgeselvrymesselaar ʼn kategese moet slaag voordat hy kan aansoek doen vir die derde graad in Vrymesselary.

Die derde en finale graad in Vrymesselary is dié van Meestermesselaar, Wanneer die Metgeselvrymesselaar verhef word tot die derde graad, sal hy onderrig ontvang in die Broederskap se morele waarhedes, en daarmee saam die belangrikste les wat handel oor ʼn goeie man se beloning. Soos die voorafgaande twee grade sal die Meestermesselaar ook sy kategese moet voltooi om sy vaardighede en kennis in Vrymesselary te bevestig.

Die verpligte kategismusse wat ʼn Vrymesselaar moet leer, in elk van die grade, kan soms oorweldigend wees en meer dikwels sal ʼn kandidaat wonder hoekom dit in die eerste plek van hulle vereis word. Kategismusse dien as die grondslag vir Vrymesselary se doelwitte en hoewel die kandidaat dit nie dadelik sal besef of verstaan nie, sal hy die nut daarvan wel in sy lewe bespeur. Dit is uiters selde dat mens ʼn Vrymesselaar sal hoor sê dat hy spyt is dat hy die kategismusse moes leer.

Met die memorisering van die kategismusse sal die kandidaat noodwendig verder beïndruk wees met die lesse en instruksies wat hy in die onderskeie grade sal ontvang – want dit is presies waaroor die kategismusse handel. Hy begin dus alreeds sy Vrymesselaarsloopbaan met veel meer kennis, sou dit anders die geval gewees het. Hy begin alreeds vroeg om in die gewoonte te kom om te memoriseer en sodoende maak hy dit vir homself maklik om inligting te herroep sou dit nodig wees. Wanneer hy ʼn Losie besoek waar die Broeders van daardie Losie hom nie ken nie, sal sy kennis in die kategismusse hom in staat stel om aan daardie Broeders te bewys dat hy waardig is om tussen hulle in die Losie te sit. Hy sal verder as ʼn goeie en aktiewe Vrymesselaar baie geleenthede kry om sy dankbaarheid te toon, omrede hy wel die kategmusse gememoriseer het.

Soms gebeur dit dat sommige kandidate met woordspreeklike goeie bedoelings of uit nuuskierigheid of onbenullige redes aansoek wil doen. Die vereiste dat kandidate die onderskeie kategismusse vir elke graad in Vrymesselary moet leer, is waar die kaf van die koring alreeds op ʼn vroeë stadium geskei word. As hulle motivering tot lidmaatskap nie eerbaar en opreg is nie, sal die inspanning wat nodig is om die kategismusse te leer, nutteloos wees.

Die leer van die kategismusse behoort geen probleem te wees vir enige intelligente mens nie. Enige mens met persoonlike deursettingsvermoë behoort die kategismusse onder die knie te kry. Dit is raar om van iemand te hoor wat nie die kategismusse kon slaag nie.

Vanuit “Freemasonry Revealed” deur Reynold S. Davenport, 1983.
© Die Grootlosie van Noord-Carolina, 2010.